top of page

醫師介紹

院長介紹 
              
施宏男   醫師
學歷:台北醫學大學醫學系畢業
經歷:前萬芳醫學中心神經科住院醫師

              前萬芳醫學中心復健科主治醫師
              前署立雙和醫院復健科兼任醫師
              前永和復康醫院復健科主任

主治項目:

酸痛復健:肩頸疼痛、腰酸背痛、骨刺、坐骨神經痛、五十肩、退化性關節炎、肌腱炎、肌肉拉傷、韌帶扭傷、網球肘、運動傷害、各種傷痛。

小兒復健:感覺統合失調、發展遲緩、注意力缺損、過動症、自閉症、腦性麻痺、自閉症、唐氏症、行為適應障礙

神經復健:腦中風、腦外傷、顏面神經麻痺、脊髓損傷、帕金森氏症、中樞神經損傷、手術後僵硬​

bottom of page